Wolven Excursie Veluwe

Wolven Excursie Veluwe

De wolf is terug in Nederland en vaak in het nieuws. Ga mee met boswachter en wolvenspecialist Marc Wilbers en leer alles over de wolf in Nederland.

De Excursie vindt plaats op de Veluwe. Naast allerlei wetenswaardigheden en het laatste nieuws over de wolf, wijst Marc Wilbers op allerlei sporen in het veld. Die sporen vertellen verhalen over het gedrag van dieren als herten, reeën, wilde zwijnen, wolven, vossen, raven en andere soorten. Met geluk zien we ook de wolf zelf, maar zekerheid is natuurlijk nooit te bieden.

Tijdens de excursie krijg je antwoorden op vragen als: Hoe leven wolven? Hoe communiceren wolven met elkaar? Waar jagen wolven op? Hoeveel kilometers lopen ze op een dag? Hoe kun je sporen van de wolf herkennen? Wat moeten we doen als we een wolf tegenkomen? Wat is de rol van de wolf in het ecosysteem? Wat is de impact van de wolf in het landschap? En op biodiversiteit? Kunnen mens en wolf samenleven? Hoe kunnen schapen en veehouders hun dieren beschermen?

Tot slot brengen we een bezoek aan een schaapsherder die uit eigen ervaring over het houden van schapen en hoe om te gaan met de wolf kan vertellen.

Deelnemers

Deze excursie is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en groepen van 6 tot 15 personen. Voor de excursie zijn minimaal 6 deelnemers nodig. Alleen bij voldoende inschrijvingen kan de excursie plaatsvinden.
Let op: vaak zijn de plaatsen snel uitverkocht.

Voor grotere groepen en klassen, of juist een prive-excursie, kun je contact opnemen via info@rewilding.academy

Tips voor de excursie

  • Pas je kleding aan op het weer en zorg indien nodig voor regenkleding.
  • Draag stevige, waterdichte schoenen of laarzen.
  • Vergeet niet je verrekijker en camera mee te nemen.
  • Honden zijn helaas niet toegestaan tijdens deze wandeling.

Wolf Excursion (English)

The wolf has returned to the Netherlands and is often in the news.
Join forest ranger and wolf specialist Marc Wilbers and learn all about the wolf in the Netherlands.

The excursion takes place at Planken Wambuis. In addition to interesting facts and the latest news about the wolf, Marc Wilbers points out various trails and signs in the field. These signs tell stories about the behaviour of animals such as deer, roe deer, wild boars, wolves, foxes, ravens, and other species. With luck, we may also see the wolf itself, but certainty can never be guaranteed.

During the excursion, you will get answers to questions such as: How do wolves live? How do wolves communicate with each other? What do wolves hunt? How many kilometers do they walk in a day? How to recognize wolf tracks? What should we do if we encounter a wolf? What is the role of the wolf in the ecosystem? What is the impact of the wolf on the landscape? And on biodiversity? Can humans and wolves coexist? How can sheep and livestock farmers protect their animals?

Finally, we will visit a shepherd who can share from personal experience about sheep farming and dealing with the wolf.

details

Date
Op aanvraag
Time
In overleg
Location
In overleg
Costs
In overleg

Guide / Lecturer

Marc Wilbers

Marc Wilbers

Boswachter Marc Wilbers is een gepassioneerde natuurliefhebber met uitgebreide expertise op het gebied van wolvengedrag en de herintroductie van bizons. Zijn levenslange fascinatie voor de natuur heeft hem een diep inzicht gegeven in flora en fauna, en hoe ze met elkaar en hun fysieke omgeving omgaan binnen een specifiek gebied of habitat. De laatste jaren heeft hij zich voornamelijk gericht op de terugkeer van de wolf naar Nederland, wat een belangrijk punt in zijn werk markeert. Hij organiseert regelmatig lezingen, presentaties en rondleidingen, en draagt bij aan radio- en tv-programma’s.

Marc Wilbers

Marc Wilbers is a passionate naturalist with extensive expertise in topics concerning wolf behaviour and bison reintroduction. His lifelong fascination with nature has endowed him with a deep understanding of flora and fauna, and how they interact with each other and their physical environment within a specific area or habitat. In recent years, his primary focus has been on the wolf’s return to the Netherlands, marking a pivotal point in his work. He organises frequent lectures, presentations and tours, and contributes to radio and tv programmes.

Photo gallery

Wolf Wolven excursie Boswachter Marc Wilbers Schapen

Aanvraagformulier