Rewilding in Nederland - book cover

Rewilding in Nederland: Essays over een offensieve natuurstrategie

Klimaatverandering en de zesde golf van wereldwijd soortenverlies vragen om offensieve strategieën voor natuur- en milieubescherming. Rewilding – gedefinieerd als ‘meer ruimte geven aan natuurlijke processen’ – kan hierin een rol spelen. Maar is rewilding mogelijk in een land als Nederland, waar alles gepland en gereguleerd is?

Deze essaybundel bevat visies van verschillende schrijvers op de ecologische, bestuurlijke en maatschappelijke mogelijkheden van rewilding. Rewilding gebeurt vaak in grote gebieden en kan de herintroductie van verdwenen soorten, zoals grote grazers of predatoren, omvatten. Dit roept vragen op over de plaats van rewilding binnen het huidige natuurbeleid, de gevolgen voor de biodiversiteit en de maatschappelijke houding.

Rewilding heeft ook een mentale kant, zoals het ervaren van natuurwildheid. Wat betekent het dat we de natuur willen beheersen? Kan rewilding helpen om de verloren verbinding tussen mens en natuur te herstellen? Kunnen Nederlanders accepteren dat de natuur zich onvoorspelbaar ontwikkelt? Stedelijke rewildingprojecten verhelderen deze discussies verder.

Deze essaybundel ziet de vele discussies als een kracht. Rewilding biedt iets – of het nu hoop is of niet – dat veel mensen inspireert. Wat ooit een techniek voor ecologen was, is nu een fenomeen dat duurzaamheid breed maatschappelijk beïnvloedt. Dit boek introduceert dat fenomeen.

Author(s)

Koen Arts, Liesbeth Bakker, Arjen Buys

Publisher

KNNV Uitgeverij

Publication year

2022